lain OS
vol. 1

lain-amp

stereo

00:00
00:00 / 00:00
00:00
terminal
;;;::cccclllolcokkd:;oO0KKKKKKKKKKKKKKkxOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKXXXXXXXXKOc'.';lkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000000000000OOOOOOOOOOkkxol;....:lodddddol;....... 
;;::ccccclllolcokkxc;lk0KKKKKKKKKKKKKKkxOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXKKKKKKKKXXXXKKKKOo;'..;ok0K00KK000KKKKKKKKKK000000000000000OOOOOOOkxl:,'...........',;::,.....   
;;::ccccclllolcokOko;:dOKKKKKKKKKKKKKKkx0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKOo;..';lk0000000000000000000000000OOOOOOOOOOOkko:'.';;'...:llcc:,.............  
;::cccllllooolcdkOOd:;lk0KKKXKKKKKKKKKkk0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKOo:'..,cdOKKKKKKKKKK0000000000000OOOOOOOOkkxc'.,ldxc...cdxdlc;'...'''........ 
:::ccllllloooocdO00kl;cx0KKXXXXXXXXXXKkkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXNNNNXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKK0xc,..';oxO0000000000000000000OOOOOOOOOkxc..,oxxl'..clc:,'.',:cloddl:,...... 
::cclllllooooocdOKK0xc:oOKXXXXXXXXXXNKkkKNNNNNNNXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNXXXXXNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKOd:'..':oxO00000000000000OOOOOOOOOkkko'..cddl,..''..',:lodddddddol:'..... 
::cclllooooooocdOKXKOo:lkKXNNNNNNNNNNKkkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNXXXNNNNNNXXXXXXNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKK0kl;'..,:ldxO0000000000OOOOOOOOOOkkc...;;,....,;:lodddddddddolc;,'..... 
:ccclloooooodoldOKXXKkl:d0XNNNNNNNNNNKkkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKOxo:,''',;cldxkkOOOOOOOOOkkxdolc,...... .;odxxxxxxxxxddoolc:;,'..... 
:ccllloooooodolxOKXXX0dclkKXXXNXXXXXXKkkKXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNXXXXXXXXXNNNNNNXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK0Oxlc;,'.'',;;;::;;;;;;,,'.......,...;dxxxxxxxxxxddoolc::,,,'.... 
cccllloooodddolxOKXXXKkocdOKXXXXXXXXXKkkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNXXNNXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKK0K00Okdoc:;,,,,,,,,,,,;:::cl;......'oxxxxxxxxxxddoolc;;;,,...... 
cccllooooddddolxOKXXXX0xllk0XXXXXXXXX0xkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOkxxxxkO0KXXXXNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKK0KK0000000OOkkkkkkkkkkkOOkkkl'.....cxxxxxxxxxxxdl;''.......   
cccllooooddddolx0KXXXXKOoclk0XXXXXXXX0xkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOdl:,,''..'',:cdOKXXXXXNNNNXXXXXXXXXXXXNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK00000000000OOOOOOOOOOkkx;....:xxxxxxxxxxxxdo;..........   
ccllloooddddxdox0KXXXXX0xc:ok0KXXXXXX0xOKXXXXXXXXXXXKKXXKK0d:'.............';lkKXXXNNNNXXNNNXXXXXXXNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK0000000000OOOOOOOOOkkkl'..,oxxxkxxxxxxxxxdl,''........  
ccllloooddddxdox0KXXXXXKOo::oOKKXXXXX0xOKXXXXXXKKKKKKKKKKOl,.................';o0XXXNXXNNNXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKK000000000OOOOOOOOOOkko,..'oxkkkkkkxxxxxdo:;,''........  
ccllloooddddxdox0KXXXXXX0kl;:oOKKXXXKOxOKKKKKKKKKKKKKKKKOl'...................',l0XXXXXNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKK00000000000OOOOOOOOkl'...,dkkkkkkkkxxdoc:,'''......... 
cclllloodddxxdox0KXXXXXXK0d:,:oO0KKKKOkOKKKKKKKKKKKKKKK0d,.....................',dKXXNNXNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOxdolllloxO0KKKKKKKKKK0000000000OOOOOOOOx:.....;dxkkkkkxdol:,'...........  
:ccllooodddxxdoxOKKXXXXXXKOo;,:dOKKKKOkOKKKKKKKKKKKKKKK0l......................',l0XXXXNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOdc,'........,:ok0KKKKKK00000000000OOOOOOOOd,......;dkkkkkdc;,......      
,;:cllooddxxxxdxOKKKXXXXXK0ko;;ok0KKKOkOKKKKKKKKKKKKKKK0l............ .........',oKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0o;'..............,lk00000000000000000OOOOOOko,.'lc...,oxxxl,..'.........     
...,;:clodxxkxdkO0KKKKXXKKK0kl:cdOKKKOk0KKKKXKXXXXXXXKKKo'........... ....''.';ccxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKOc'.................':x00000000000000000OOOOOkl,.'oxo;..'co:............      
.....',:lodxkxxkO0KKKKKKXXKK0xl:lxOKKOk0KKXXXXXXXXXXXKK0l.................,,;:x00KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKOc'....................:x0000000000000000OOOOOkl'.'okkxl,.....;;....        
......',;coxkkkOO0KKKKKXXXXXK0xl:lk0KOk0KXXXXXXXXXXXK0Oo'................';;:o0KKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKx;.....................'lO0000000000000OOOOOOOkl,.'okkkkxc...':;'.         
  .....';coxkOOO0KKKKXXXXXXXKOxccoO0Ok0KXXKXXXXXXXKK0xc'..........'.....,:cldOKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKo,......................ck0000000000OOOOOOOOOOko,..lkkkkko'. ..'..         
  ....',:oxkOOO00KKKXXXXXXXXKOdccdkkk0KKKKKXXKKKKKKK0koc,......,,,'...,:lxO0KKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKK0o;'.....................:kOOOO000OOOOOOOOOOOOOOd;..:xkkkx:..''...          
   ....';cdxkOOO00KKKXXXXXXXXKOocldxx0KKKKKKKKKKKKKKKOo:'......',,,...:dk0KKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKOxc'','.................;xOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkx:..;xkkkd;.'ll,....       ...
   .....,;clodxkOO0KKKKKXXXXXK0koccod0KKKKKKKKKKKKKKKOo:'.........;;''o0KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXKKKKKKKKOc,;;,'................'oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkc'.,dkkko'.,ol,''.......    ....
    ....',;:codxkO00KKKKKKKKKK0xl::oOKKKKKKKKKKKKKKKkoc'..........',:d0KKKKKKKKKKKKKXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKkcc:;,..................ckOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkko,..cxxxc..;l:''....''..    ....
    .....'',:loxkO00KKKKKKKKKK0xc;cd0KKKKKKKKKKKKKkdl;........';;'.;x0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0dldl;,.......... .....';lkOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkd:..,oxd;..''.....''...       
.     .....',;coxkOO0000KKKKKK0Oo:;cxO0KKK0000000Odl;..........,ll;':k00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000000olxc;;......''.....:d:;c:okOOOOkkkkkkkkkkkkkxxxxc'..:dl'.....:c,....        
'...    .....,;coxkkkkkkxxxxxxxxo:,,:ldxxxxxxxxxdol;............:oo;,lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxddddd::l;;;'....',,,....,c:,;;,cooooooollllllllllllll:.. .;,. ..;;,'.         
:;,'..    .....';:ldxxxxdoooolllllc;,,,:lllllllllcc;.............;ool::llllllllllllllllllllllllllllllllc,,:'.'';cllc::;.....,;'.,'';:::::::::::::::::::::,.. .'. ..,,'..          
cc::;,...   ....',:clodxddddddddoool:,,,:loooooolc:'.............;ooclllooooooooooodooddoooooooooooooool;;lccodddl:;,,'......::',:';cllllllllllllllllllllc'. ... .,;'...          
ccccc:;,'..   ....',;:cloddddooddooool:,',:loooool:,..............:oc'.':oooooooodddddddddddoooooooooooodooxxdlc;,,,,,,'......,c,'::';lllllllllllllllllcccc:'.   .,'.        ...  
cccccccc:;'.   ....'',,;clooooooddooool:,',:looooc;'.............'ll'...'cloooooooddoooooooooooolloddoooolc:;,,,,,,,,,,'..'...'::',c;':llllllllllllllllccccc:'.  .'.        .... 
lccccccccc:,..   .......,;cloooooooooool:;,,;cool:,..............;l,.....';;;;;:::ccccllloooooddollcc:;,,,,,,,'''..',,,'..'..'.':;.;c;';clllllccccccccccccccc:'.  ...           
lcccccccccc:;'.   ......,;clooooooooooolc;,,;cll:,..............:;.....'clllcc:::;;,,,,;;::::cc:;,,,,,,'',,,...''.'',,'..''',,.,:'':c;';cccccccccccccccc:::c:..  ....           
lccccccccccc:;'.     ...,:clllooooooooolc;,,;:c:;.............';'.....,llooooooollcc::;;;,,,,,,,,;;::c:'';,',:::;,''''..''.,:'.;:',:c;',:cccccccccc::::::::;. .. .'...          
ccccccccccccc:;..     ...,:cllllllllllollc;,',;:;..............,......,lllolooollloooolllccc:::ccllllll;',,';cccc:;;;,.....'::'':,',cc;',::::::::::::::::::;. ... .....         
cccccccccccllc:,..     ...,:clllllllllllllc;,'',,..............'......,clllllllllllllllllllllllllllllll:;,,,:ccccc::c:,.,;,,:c;.':'':c:;'';::::::::::::::::,. .'.  ....         
ccccccccccccllc:,.     ...,:ccllllllllllllc;,.'......................;cllllllllllllllllllllllllllllllc;,,',:cccccccc:,'::;;:cc,.,;',::::'.,:::::::::::::;:;. .'.   ....       
ccccccccccccccc:;'.     ..';:ccccccccccccccc;''......................:cccccllcccccccccccccccccccccccc:;,,',:ccccccccc,';:;;cc::,.,,.,::::,.';:::::::;:;;;;;'. .'.. ... ...       
cccccccccccccccc:,.      ..,;::cccccccccccc::;'.....................':cccccccccccccccccccccccccccccc::;,,',cccccccccc;';:,;:::::'.''.,::::;..,;;;;;;;;;;;;;,.. .'. ....         
cccccccccc::::::;,..     ..';::::::::::::::;::'.....................':c:cccccccccccccccccc:cc:::ccc::c;,,';cccccc;;:c;',:,;:::::;'.''.,;;;;;'..,;;;;;;;;;;;,'. ...  ..    ..    
cc::;;;;;;,,,''''...      ..,;::::::::::::;;c;......................'::::::::::::::::::::::::::::::;:c;,'';cccccc:;;:;.,:,,;;;;;;;'....';;;;,,..',,;;;,,,,,,,'. ......    ..    
::;'.................     ..',;;;;;;;::::;;::'......................';;;;;:::::::::::::::::::::::::;cc,,'';ccccccc:;:;.,:,,;;;;;;;,.....',,,,,,'..',,,,,,,,,,,'...''..     .     
:;,'...''''......'...      ..',,''',,;;;;;;:,.......................,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;:;;c:','';cccccc::::;'':,',,,,;,,,,......,,,,,,'...',,,,,,','',:c:,...    ..     
;;;;;;;;;;;,,,,,,,,'..     ...''.....',;;;c:,.......................';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;:;''..;::ccc::::::'';;'',,,,,,,,,......''','''....''''''''','......   ...     
,;;:::;;;;;,,,,,,,,'..      ..'''......',:c:'.......................',,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;,;:,'''',:::::::::::'.;;,',,,,,,,,,'......''''''''....''''''...      ...     
',;;;;;;,,,,,,'''''''..     ...',''......,,'.........................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;:,''''':::::::::::'.,:,'''''''''''''......'''''''.....'.....       ...     
.',,;;;,,,'''''''''''..      ..',,,''................................'''''''''',,'',,,,,,,,,,,;:::;;;''.''';::::::::::,.,:;'.'''''.......... ...................       ...     
..',,,,'''''''''''''''..     ...',,,'',,..................... ......'''''''''''''''''''''',;clllllc:,'..,,.'::::::::::;.';;,.....    ...  .....  .........       ..     
...'',,'......''''''''..      ..,,;,,;c;. ..................  ....,,,'.......''......'.',;;,,''',;'...,;'';:::::;;::;'.,;;.       ..         ..       ..     
 ....''''..........''''..     ...',;,,:c,.. ...................  ...;:::;;;,.....   ..,;;::;.';;,'......',::;;;,,;;:,.';;,.                         ..    
  ....'''..........'''..     ....''',;:'............................,;clllllcc:,..   .',,,''...'''''''...',,;;;:;;;;:;..,;;'                ...        .    
  .....................     ......',,..................'............';:cccclllc:'.  .''''''...''''''''..,;;;;;::::;;:,..;;;.               ......       ..    
   ...................      ......''''..............''''''''...'........'';:ccc::;'. .''''''...'''''''''..'',;::::;;;;;'.';;'.              .....'..       ..   
    ................        ...',,,,'...........''',,,,,''''''...........'',;,,;. .........''''''''''...,;:;;;;;;;;;..,;'.              ....,:;'..          
    ...............        ..',;;:;;,..  .....'',;:ccc::::;;,''... ......''...   .... ....'''''...',;;;;;;;;;;;;,..'.             .'.....,cll:,...         
     ......... .......      ..,;::::;,'.  ......';:loolllllc:,'...   .......    .. ........'...';;;;;;;;;;;;;;,..             .,'.  ..'','......        
      .....  ......      ..',;::;,'..    .....,;:::cllllc;'..    ......      .............''''..''',,,,,.            ..'..  ..             
       ....   .....      .........      ......',;;:;;'..     .......                  .             ...   ..             
         ..   ...       ..          ...............        .                               ...    .             
         .                     ...............                                   ...........                 
                               .................                                 ...........                  
                                ...................                               ....'''''....                 
                      ........................................ ...................                   .....'',''...              ..   
                        ................................    ......................  ...              ..........              ...    
                          ...........    .  ..                      ....          ......               ..     
                           ...........                              ...     ....  ......               ...     

					

type help and hit enter to see available commands :3

lain@navi ~ %   
chat

loading chat...

version history

 1.0.004 nov 2022 
 vol. 1 release

 0.3.226 oct 2022 
 added audio filter developer mode

 0.3.109 oct 2022 
 window minimise animation
 fixed ascii art display issue
 fixed safari volume issue

 0.3.021 sep 2022 
 uploaded vol 1 master
 music player visualiser

 0.2.101 sep 2022 
 audio filter commands
 mobile optimisation

 0.2.028 aug 2022 
 added terminal window
 added version history window

 0.1.009 aug 2022 
 uploaded lain comp vol 1 demo
 music player with audio filters


00:00
00:00

choose a biquad filter: gain adjustment is available for lowshelf, highshelf, peaking.

q factor adjustment is available for lowpass, highpass, bandpass, peaking, notch, allpasss.

not much info is found about detune but it seems to work with lowpass, highpass, bandpass, allpass.

search "biquad filter MDN" for more info.

frequency: 350

gain: 0

Q factor: 1

detune: 0

duration: 15

decay: 5